Gevelopvangbedrijf de Balansbrug

De Gevelankerschroef

De Gevelankerschroef

Trekkracht gemeten op 3,3 kN in vurenhout

Voorheen was het vervangen van Gevelankertrekstangen een hele heisa.
Met de Gevelankerschroef kan één man van buitenaf een gevelanker vervangen.
Hij haalt een steen weg, boort een gat in de strijkbalk of het kopse uiteinde van een balk en plaatst een draadeinde, die aan één zijde voorzien is van een zelftappend deel.
Na indraaien in het hout wordt het draadeinde afgezaagd en voorzien van een stelbare ankerstop.
Met deze methode kan men ook gietijzeren rozetankers monteren.

Getest in samenwerking met Bouw en Woning Toezicht te Amsterdam, en goedgekeurd.

Gebruikelijke methode

De gebruikelijke methodeGebruikelijke methode

Onze methode

Onze methodeOnze methode

Montage methode

Montage methode

Zoals gebruikelijk moet de oude ankerstang worden uitgehakt om te kunnen controleren op voldoende dikte na het ontroesten bij onvoldoende dikte moet de ankerstang worden vervangen

Montage methode

Gaten op halve balkhoogte ø 22 mm en 120 mm diep voorboren in de strijkbalk evenzo bij bevestiging in de tweedebalk, maar nu moet de strijkbalk ø 35 mm worden doorboord speedboren zijn leverbaar tot 1400 mm lengte

Montage methode

Trommelschroef met draadstang van gewenste lengte geheel (110 mm diep) in de balk draaien met behulp van een borgmoer en een ankerstrop na het indraaien deze laatsten weer verwijderen

Montage methode

Afkorten van draadstang bij schootankers het afgekorte draadeind moet minimaal 2 mm binnen het gevelvlak blijven

Montage methode

De eerder eventueel uitgenomen gevelstenen weer op hun plaats metselen en aanvoegen

Montage methode

Ankerstrop met aangelaste moer op draadeind draaien en het schootanker klemmend monteren nu het gat rondom de ankerstrop afdichten

Montage methode

Het afgekorte draadeind bij rozetankers moet de gezamelijke dikte van: rozet, schotelveerring en moer buiten het gevelvlak steken

Montage methode

Ankerrozet en schotel veerring over het draadeind schuiven en moer aandraaien

Montage methode

Bij bevestiging in kopshout moet de trommelschroef tot minimaal 400 mm in de vloerbalk worden geschroefd (bijvoorbeeld bij bouwmuren)

Verschillende gietijzeren ankerrozetten leverbaar

Verschillende gietijzeren ankerrozetten

Onze gevelankerschroef is bijzonder sterk

Twee auto's aan een gevelankerschroef

Als voorbeeld zie hiernaast.

Elke auto weegt ca. 1200 kg.
Gezamenlijk wegen deze 2400 kg.
Onze Gevelankerschroef geplaatst in een vurenhouten balk kan dit houden.
Het is mogelijk een hogere trekkracht van ca. 5.kN. te behalen.
Vraag ons naar deze mogelijkheid.